SSCE251 Com Dissenyar, Gestionar i Tutoritzar Cursos E-Learning

  • Inicio
  • Cursos
  • SSCE251 Com Dissenyar, Gestionar i Tutoritzar Cursos E-Learning
Especialidades Formativas

SSCE251 Com Dissenyar, Gestionar i Tutoritzar Cursos E-Learning

40 Horas
Online
Diploma acreditativo

CONTENIDO DEL CURSO SSCE251 Com Dissenyar, Gestionar i Tutoritzar Cursos E-Learning

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA FORMACIÓ ONLINE COM A EINA PER A LA GESTIÓ DEL CONEIXEMENT.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DE L’AULA PRESENCIAL A L’AULA VIRTUAL.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PLANIFICACIÓ DE L’ACCIÓ FORMATIVA.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISSENY ESPECÍFIC D’ACTIVITATS D’APRENENTATGE I TÈCNIQUES D’AVALUACIÓ A TRAVÉS DE SUPORTS DIGITALS.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MÈTODES, ESTRATÈGIES I EINES TUTORIALS.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. AVALUACIÓ DE LA FORMACIÓ