SSCE185 Recursos Didàctics Específics

Especialidades Formativas

SSCE185 Recursos Didàctics Específics

30 Horas
Online
Diploma acreditativo

CONTENIDO DEL CURSO SSCE185 Recursos Didàctics Específics

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRINCIPALS RECURSOS DIDÀCTICS QUE ES PODEN POSAR EN PRÀCTICA A L’EDUCACIÓ

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CRITERIS D’UTILITZACIÓ, POSADA EN MARXA I AVALUACIÓ, TENINT EN COMPTE EL NIVELL EDUCATIU DELS ALUMNES I LA METODOLOGIA