INAD105 Seguretat alimentària: manipulació i control d’aliments

  • Inicio
  • Cursos
  • INAD105 Seguretat alimentària: manipulació i control d’aliments
Especialidades Formativas

INAD105 Seguretat alimentària: manipulació i control d’aliments

6 Horas
Online
Diploma acreditativo

CONTENIDO DEL CURSO INAD105 Seguretat alimentària: manipulació i control d’aliments

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONTAMINACIÓ MICROBIANA DELS ALIMENTS

UNIDAD DIDÁCTICA 2. HIGIENE DEL MANIPULADOR

UNIDAD DIDÁCTICA 3. HIGIENE DEL LOCAL

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRÀCTIQUES HIGIÈNIQUES PER A LA MANIPULACIÓ D’ALIMENTS

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PREPARACIÓ CULINÀRIA DELS ALIMENTS

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROL DE QUALITAT I ANÀLISI DE PERILLS I PUNTS CRÍTICS DE CONTROL: APPCC

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MARC NORMATIU HIGIÈNICOSANITARI